Skambinkite: +37068669750

BETIs yra pirmoji Vilniuje įsisteigusi organizacija, gavusi Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) pritarimą rengti GKP mokymus tyrėjams. Šių mokymų metu pateikiama teorinė informacija ir praktinės žinios padės tyrėjams klinikinius tyrimus vykdyti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų ir užtikrinant tyrimų metu renkamų mokslinių duomenų kokybę bei tiriamųjų asmenų teisių ir gerovės apsaugą. Mokymai apima visas aktulias GKP temas, kurios gali būti adaptuojamos pagal tyrėjų planuojamų vykdyti tyrimų pobūdį. Mokymų kokybę garantuoja aukšta lektorių kvalifikacija ir jų praktinė bei pedagoginė patirtis klinikinių tyrimų vykdymo ir priežiūros srityje.

BETIs GKP mokymų lektoriai yra teisės, medicinos ir kitų biomedicinos sričių specialistai, daugelis jų turi mokslinius ir pedagoginius laipsnius. Įvairuose universitetuose jie skaito paskaitas bioetikos, bioteisės ir biomedicininių tyrimų priežiūros temomis, yra išspausdinę mokslinius straipsnius klinikinių vaistinių preparatų tyrimų tematika, taip pat parengę metodines priemones tyrėjams.

BETIs lektoriai yra kėlę savo kvalifikaciją ir skaitę pranešimus Europos vaistų agentūros organizuotuose ir kituose tarptautiniuose GKP mokymuose bei įvairiose tarptautinėse konferencijose, atstovavę Lietuvą Europos vaistų agentūros GKP inspekcijų ir klinikinių tyrimų darbo grupėse, dalyvavę Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų, reguliuojančių klinikinius tyrimus, kūrime, vykdę nacionalines ir Europos vaistų agentūros pareikalautas inspekcijas Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse.

BETIs GKP mokymai vykdomi pagal Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą programą.

Informaciją apie artimiausius mokymus rasite čia: artimiausi renginiai.

Comments are closed.